Nieuwsbrief voor de agrarische ondernemers
Klik hier als u dit bericht niet kunt openen.
     
In deze nieuwsbrief: Oppassen geblazen met scherp stijgende en dalende pachtnormen per 1 juli. Wijzigingen in SDE+ subsidie. Salderingsregeling zonnepanelen verlengd. 
Realisatieplan Visie LNV
Waardevolle handvatten voor ontwikkeling bedrijfsplan
Boeren en tuinders hebben veel ‘stof tot nadenken’ gekregen. Zowel het Ministerie van LNV, als de deelnemers aan het Klimaatakkoord publiceerden onlangs hun langverwachte plannen van aanpak. Wat betekent dit voor agro-ondernemers?

Sectorleider tuinbouw Frank Hollaar: ‘Boeren en tuinders kunnen aan het Realisatieplan Visie LNV waardevolle handvatten ontlenen voor de ontwikkeling van hun bedrijfsplan. Ondernemers oriënteren zich continu op hun strategische positionering. Met de geschetste toekomstbeelden voor een circulaire sector wordt het speelveld voor de eigen onderneming gekaderd. Het is dan duidelijk welke ondernemingsvormen geen toekomst hebben en dat kan het kiezen van een strategie bevorderen.
Lees verder  
 
Pachtnormen
Twitter LinkedIn
Oppassen geblazen met scherp stijgende en dalende pachtnormen per 1 juli
Boerenbedrijven die grond pachten of verpachten in gebieden met veel akkerbouw krijgen overwegend te maken met scherp dalende pachtnormen per 1 juli 2019. In melkveeregio’s zijn er juist fors stijgende pachtprijzen. Dit blijkt uit de normbedragen die minister Schouten (LNV) bekend heeft gemaakt. Te veel of te weinig betaalde pacht kan achteraf nog tot 5 jaar terug worden opgeëist.

Lees verder > 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Twitter LinkedIn
Nieuw GLB na 2021: wat verandert er?
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt een nieuwe invulling voor de periode 2021-2027. Het oorspronkelijke plan voor invoering vanaf 2021 is onhaalbaar gebleken. Wat verandert er in het nieuwe plan?

Lees verder >
 
Fosfaatrechten
Verhoogde korting bij overdracht fosfaatrechten
In haar Kamerbrief van 24 mei jl. kondigt Minister Schouten een verhoogde afroming aan bij overdracht van fosfaatrechten. De korting is inmiddels een feit; ingangsdatum 13 juni 2019. Achtergrond is dat er meer fosfaatrechten zijn uitgedeeld dan het fosfaatplafond.
Lees verder > >
Investeren
Investeren als varkenshouder? Kijk naar reserveringscapaciteit
Veel varkenshouders overwegen momenteel grote investeringen. Om in te schatten welke plannen haalbaar zijn, is het belangrijk om kritisch te kijken naar bedrijfscontinuïteit. Een belangrijke indicator daarvoor is de reserveringscapaciteit.. Lees verder >
 
Lees ook:
■  Box 3-heffing schendt eigendomsrecht: HR grijpt niet in
  Wijzigingen SDE+ subsidie 
■  Meerdere wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli
■  Salderingsregeling zonnepanelen verlengd
■  Hoge Raad scherpt verdelingsregels rond schenking, erfenis en echtscheiding aan
Voorkeur wijzigen
U heeft als klant / relatie van Flynth de algemene nieuwsbrief voor de agrarische sector ontvangen. Wilt u liever een andere editie ontvangen, wijzig dan uw voorkeur(en).
Wijzig uw voorkeur   
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Ga naar afmelden.
Uw e-mailadres aanpassen? Ga naar wijzigen

De redactie heeft deze digitale nieuwsbrief met uiterste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden.
 
Meander 261
6825 MC Arnhem
telefoon 088 236 77 77
marketing@flynth.nl
www.flynth.nl
Linkedin   Youtube   Twitter   Facebook