Nieuwsbrief voor ondernemers in het mkb
Klik hier als u dit bericht niet kunt openen.
     
In deze nieuwsbrief: Box 3-heffing schendt eigendomsrecht: HR grijpt niet in.
Salderingsregeling zonnepanelen verlengd. Wanneer loont het om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet?
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Twitter LinkedIn
WAB dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent ú klaar voor 2020?
Wet arbeidsmarkt in balans Wab dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent ú klaar voor 2020? U krijgt op onderdelen iets meer ruimte voor flexwerk, maar verder zijn er vooral meer regels én flink hogere kosten.
Lees wat het voor u betekent  
 
Box 3
Twitter LinkedIn
Box 3-heffing schendt eigendomsrecht:
HR grijpt niet in 
Op 14 juni 2019 oordeelde de Hoge Raad in een reeks uitspraken dat voor de jaren 2013 en 2014 het nominale rendement van 4% in box 3 op stelselniveau niet langer haalbaar was voor belastingplichtingen. Althans, niet zonder dat zij daar veel risico voor moesten nemen. Wat houdt dit in? Wij bespreken de belangrijkste uitspraak.

Lees verder >
 
Privékapitaal
Verdelingsregels rond schenking, erfenis en echtscheiding aangescherpt
Alleen aantoonbare afspraken over gezamenlijke besteding van privékapitaal van een van de huwelijkspartners kunnen voorkomen dat er bij echtscheiding moet worden terugbetaald. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Zonder zulke afspraken kan bijvoorbeeld een samen genoten buitenlandse vakantie een vervelend financieel staartje krijgen. 
Lees verder >
>
Uitspraak
Hoe zit het met vergoedingsrechten tussen samenwoners?
De vermogensrechtelijke verhouding tussen echtgenoten en geregistreerd partners wordt in het Burgerlijk Wetboek nauwgezet vastgelegd. Maar deze verhouding tussen ongehuwde samenwoners laat de wetgever grotendeels ongeregeld.
Lees verder >
 
Lees ook:
■  Ouder slapend dienstverband valt deels of volledig buiten compensatie transitievergoeding
■  Wanneer loont het om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet?
■  Salderingsregeling zonnepanelen verlengd
■  Meerdere wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli
■  Hof van Justitie EU: commissaris is geen btw-ondernemer
Agenda
Interessante events voor ondernemers
Van bijeenkomsten over nieuwe ondernemersregelingen en veranderende wet- en regelgeving tot elkaar ontmoeten op ondernemersbeurzen. Blijf op de hoogte van deze events.
Bekijk de agenda  
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Ga naar afmelden.
Uw e-mailadres aanpassen? Ga naar wijzigen

De redactie heeft deze digitale nieuwsbrief met uiterste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden.
 
Meander 261
6825 MC Arnhem
telefoon 088 236 77 77
marketing@flynth.nl
www.flynth.nl
Linkedin   Youtube   Twitter   Facebook