Nieuwsbrief voor de tuinbouw ondernemers
Klik hier als u dit bericht niet kunt openen.
     
In deze nieuwsbrief: WAB dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent ú klaar voor 2020? Oppassen geblazen met scherp stijgende en dalende pachtnormen per 1 juli.  En salderingsregeling zonnepanelen verlengd. 
Realisatieplan Visie LNV
Twitter LinkedIn
Waardevolle handvatten voor ontwikkeling bedrijfsplan
Boeren en tuinders hebben veel ‘stof tot nadenken’ gekregen. Zowel het Ministerie van LNV, als de deelnemers aan het Klimaatakkoord publiceerden onlangs hun langverwachte plannen van aanpak. Wat betekent dit voor agro-ondernemers?

Sectorleider tuinbouw Frank Hollaar: ‘Boeren en tuinders kunnen aan het Realisatieplan Visie LNV waardevolle handvatten ontlenen voor de ontwikkeling van hun bedrijfsplan. Ondernemers oriënteren zich continu op hun strategische positionering. Met de geschetste toekomstbeelden voor een circulaire sector wordt het speelveld voor de eigen onderneming gekaderd. Het is dan duidelijk welke ondernemingsvormen geen toekomst hebben en dat kan het kiezen van een strategie bevorderen.
Lees verder  
 
Wet Arbeidsmarkt in Balans
Twitter LinkedIn
WAB dwingt tot heroverweging vast en flex. Bent ú klaar voor 2020?
Een ruimere ketenregeling. Nieuwe regels voor oproepwerk, payrolling, ontslag en transitievergoedingen. Een herziening van de WW-premie. Dat zijn de voornaamste nieuwe regels die op 1 januari 2020 van kracht worden. De overheid wil zo de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen.
 
Lees verder >
 
Pachtnormen
Twitter LinkedIn
Oppassen geblazen met scherp stijgende en dalende pachtnormen per 1 juli
Boerenbedrijven die grond pachten of verpachten in gebieden met veel akkerbouw krijgen overwegend te maken met scherp dalende pachtnormen per 1 juli 2019. In melkveeregio’s zijn er juist fors stijgende pachtprijzen. Dit blijkt uit de normbedragen die minister Schouten (LNV) bekend heeft gemaakt. Te veel of te weinig betaalde pacht kan achteraf nog tot 5 jaar terug worden opgeëist.

Lees verder > 
 
FlynthFocus
Drijfveren en meerwaarde ontdekken
FlynthFocus helpt Stricker Rozen blik op de toekomst te richten. Rozenkweker Stricker uit Almere Buiten doorliep een FlynthFocus-traject. ‘Wij zijn uitgedaagd anders te gaan nadenken over de toekomst van ons bedrijf. 
Lees verder > >
Tuinbouw Ondernemersprijs
Vanaf nu aanmelden Tuinbouw Ondernemersprijs 2020
Kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs kunnen zich weer aanmelden! De stichting Tuinbouw Ondernemersprijs beloont jaarlijks het meest onderscheidende bedrijf in de tuinbouwsector. Lees verder >
 
Lees ook:
■  Box 3-heffing schendt eigendomsrecht: HR grijpt niet in
  Wijzigingen SDE+ subsidie 
■  Salderingsregeling zonnepanelen verlengd
■  Hoge Raad scherpt verdelingsregels rond schenking, erfenis en echtscheiding aan
Voorkeur wijzigen
U heeft als klant / relatie van Flynth de algemene nieuwsbrief voor de tuinbouw sector ontvangen. Wilt u liever een andere editie ontvangen, wijzig dan uw voorkeur(en).
Wijzig uw voorkeur   
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Ga naar afmelden.
Uw e-mailadres aanpassen? Ga naar wijzigen

De redactie heeft deze digitale nieuwsbrief met uiterste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden.
 
Meander 261
6825 MC Arnhem
telefoon 088 236 77 77
marketing@flynth.nl
www.flynth.nl
Linkedin   Youtube   Twitter   Facebook